Zásady ochrany osobných údajov

Riadime sa Zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov vrátane Zákona č.90/2005 Z.z. Údaje poskytnuté pri registrácii nebudú poskytnuté tretím osobám.

©peterkula 2012.